ویدئوها

ویدئوی روش کار با دستگاه ویتآب مدل M3

ویدئوی روش حمل در سفر

کوله‌پشتی همراه با دستگاه ارائه نمی‌شود و به طور جداگانه قابل سفارش است. این تصمیم برای پائین آوردن قیمت دستگاه اتخاذ شده است تا همه مجبور نباشند همراه با دستگاه ویتآب مدل M3 ، هزینۀ کوله پشتی را هم بپردازند و فقط کسانی‌که دائم در سفرند و مایلند دستگاه را همراه خود حمل کنند کوله‌پشتی مخصوص دستگاه ویتآب مدل M3 را جداگانه سفارش دهند.

تلفن تماس